filozoficznie o IT

filozofia
«nauka zajmująca się rozważaniami na temat istoty bytu, źródeł poznania itp.»
«the rational investigation of the truths and principles of being, knowledge, or conduct»

inżynieria oprogramowania
«informatyka … pragmatycznie»
«computer science … a pragmatic way»