And Now for Something Completely Different –
Szkice z filozofii glupoty


Idealne wyczucie czasu :)