And Now for Something Completely Different – Kierunek jakosc

Gadu, gadu – nocą,
Baju, baju – w dzień