And Now for Something Completely Different – Halny

Tropami Masłowskiej, ale wrażliwość nie ta